Denne personvernerklæringen gjelder for nettstedet axedata.no, og gjelder innsamling og bruk av personopplysninger i forbindelse med innsending av kontaktskjema.

Nedenfor finner du informasjon om hvilke personopplysninger vi samler inn og, hva de brukes til og hvilke rettigheter du har.

Hvilke personopplysninger vi samler inn og hvorfor vi samler de inn

Kontaktskjema

Vi samler inn følgende opplysninger i vårt kontaktskjemaet på våre nettsider:

  • Navn
  • Bedrift
  • Epost
  • Telefon

Grunnlaget for å samle inn opplysningene, er for å yte nødvendig kundebehandling og gi raskt svar pr. epost eller telefon. Bedriftens navn er kun nødvendig når du representerer en bedrift og henvendelsen gjelder denne. Selve meldingsteksten kan bli brukt, i anonymisert form, i forbindelse med kvalitetssikring av våre leveranser.

Informasjonskapsler

Vi bruker ingen informasjonskapsler i forbindelse med nettstedet axedata.no.

Analyse

Henvendelsen kan bli brukt til analyse av din eller bedriftens installasjon, utelukkende i forbindelse med kvalitetssikring. Personopplysninger blir ikke brukt i forbindelse med en eventuell analyse, kun opplysninger knyttet til vår leveranse av varer og/eller tjenester.

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å sikre kvaliteten på kritiske branntekniske og tekniske installasjoner foretatt av oss.

Hvem vi deler dine opplysninger med

Vi deler ikke dine opplysninger med andre. Kun i de tilfeller der det er lovpålagt, vil vi levere ut opplysninger til rette myndighet, når det stilles krav om det.

Hvor lenge vi oppbevarer opplysninger om deg

Personopplysningene vil bli lagret på ubestemt tid, knyttet til installasjonen det gjelder. Opplysningene lagres i vårt epost-system, kryptert og passordbeskyttet hos Google. Lokalt er opplysningene passordbeskyttet, og kun tilgjengelige for databehandler.

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å sikre rask kommunikasjon ved kritiske forhold på branntekniske og tekniske installasjoner foretatt av oss, også på eldre installasjoner.

Rettighetene dine når det gjelder opplysninger vi har om deg

Du kan utøve dine rettigheter ved å sende en epost til post@axedata.no. Du har krav på svar uten ugrunnet opphold, og senest innen 30 dager.

Dette er dine rettigheter overfor Axe Data AS:

  • Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg.
  • Du kan be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende.
  • I gitte situasjoner kan du be oss om å slette opplysninger om deg selv hos oss.
  • I noen situasjoner kan du be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg.

Vi håper du vil si i fra dersom du mener vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven. Dersom du er uenig i måten vi behandler dine personopplysninger på, kan du sende inn en klage til Datatilsynet.